domů    o enzymech
 

1. Úvodní ustanovení

Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně Marcela Herciková. IČO 70485682, DIČ CZ7562233888, se sídlem Dunajská 29, 62500 Brno, vedená pod Živnostenským úřadem města Brna jako prodávající a na straně druhé je kupující.  Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

 

Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Odesláním vyplněné objednávky přes internetový obchod, či jejím telefonickým zrealizováním se rozumí závazné uzavření kupní smlouvy. V případě, že jsou při objednávce chybně, či nedostatečně vyplněny osobní údaje kupujícího, vyhrazuje si prodejce právo kupujícího kontaktovat za účelem doplnění chybějících nebo chybně vyplněných údajů.

V případě, že mezi vznikem a vyřízením objednávky došlo ke změně ceny objednaného zboží, kupující dostane toto zboží za cenu, při které jej objednával.

 

 

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 

Po odeslání objednávky, čímž se rozumí uzavření závazné kupní smlouvy, je kupujícímu na e-mailouvou adresu uvedenou při jeho registraci zasláno potvrzení jeho objednávky.

 

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 

Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly.

 

6. BALNÉ A POŠTOVNÉ

 

Objednané zboží prodejce zasílá službami České pošty, případně předává osobně kupujícímu. Aktuální ceny poštovného a balného jsou k dispozici v sekci způsob dodání.

 

7. DODACÍ LHŮTA

 

Objednané zboží je odesíláno vždy od 2, nejpozději do14-ti pracovních dní, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude výjimečně skladem, vyhrazuje si prodejce právo tuto dobu prodloužit a o všem kupujícího informovat. Kupující má v takovém případě taktéž právo od kupní smlouvy odstoupit a v případě, že již zaplatil platbu za zboží předem, peníze mu budou nejpozději do 5ti pracovních dnů navráceny v plné výši převodem na jeho bankovní účet, případně hotově vyplaceny nebo poukázány poštovní poukázkou typu C.

 

Po odeslání objednávky je kupující vždy informován e-mailem.

 

8. VÝMĚNA ZBOŽÍ

 

V případě potřeby prodejce vymění kupujícímu nepoškozené zboží za jiné v odpovídající ceně. Kupující před tímto procesem kontaktuje prodejce a po domluvě s ním doručí zboží na adresu prodejce. Náklady spojené s vyměňováním hradí v plné výši kupující.

 

9. REKLAMACE A ZÁRUKA

 

Prodejce vyřizuje veškeré reklamace v souladu s platnými zákony. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodejci. Za vady vzniklé vinou přepravce prodejce neručí.

 

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Kupující má rovněž právo reklamovat zboží bez udání důvodu do 14ti dní od převzetí zboží.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, se odstoupení od smlouvy řídí obchodním zákoníkem. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, se odstoupení od smlouvy řídí obchodním zákoníkem.

 

Prodejce vyřizuje reklamaci dle zákona max. do 30-ti dnů od převzetí reklamovaného zboží.

 

10. KURZY A ŠKOLENÍ

Záloha na kurzy je nevratná (závažné důvody pro vrácení zálohy jsou řešeny individuálně) a bude Vám odečtena od výše kurzovného. Záloha je vratná pouze v případě řádné, písemné omluvy max 7 dní před zahájením kurzu. V případě storna méně než 48h před zahájením kurzu se přihlášený zavazuje uhradit kurzovné v plné výši.  

 

 

Copyright © 2012 2M business system s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky vytvořil mbweb